FUNDUSZE UE DLA TWOJEJ FIRMY Drukuj

Instytut Doradztwa Europejskiego IDE umożliwi Państwu pozyskanie, wdrożenie oraz rozliczenie dotacji z funduszy strukturalnych i funduszy publicznych krajowych.

Cykl życia projektu czyli etapy obsługi Państwa projektów:

  1. Wniosek o dofinansowanie
  2. Ocena projektu
  3. Podpisanie umowy
  4. Realizacja działań
  5. Sprawozdawczość
  6. Kontrola projektu