PROJEKTY ZREALIZOWANE Drukuj

DLA KOGO

PROJEKT

Instytut Doradztwa Europejskiego IDE

· „PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji osób niepełnosprawnych szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce”

· „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie „Monitorowanie plus” - Administrowanie w projekcie i prowadzenie warsztatów jako moderator (SPO RZL)

· System aktywizacji zawodowej kobiet– „Kobieta pracująca…” - Administrowanie w projekcie i organizacja seminariów (SPO RZL)

· „Specjalista masażysta/masażystka - aktywizacja zawodowa w gminie Mosina” (POKL 7.3)

· „Specjalista masażysta/masażystka – Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Mosina” (POKL 6.3)

Fundacja Czapski Art Foundation

· Przystanek Sztuki na Kaponierze – nowe miejsce kultury na mapie Poznania” Okres wdrażania projektu: 01.06-31.12.2018
Dzięki realizacji zadania publicznego, współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Poznania powstała wystawa sztuki współczesnej i cykl wydarzeń towarzyszących w ramach projektu OFUTURE zone, realizowanego na 700 m2 ronda Kaponiera.

· Akademia Rynku Sztuki (ARS)" to seria konferencji ogólnopolskiej, seminariów i warsztatów z zagadnień zw. ze sztuką i jej prawami rynkowymi. Od 2017 roku Partnerem cyklu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Konferencja i warsztaty stanowią kontynuację Forum Mecenatu, które zrealizowaliśmy w 2016 roku, Anty-konferencji „Być czy mieć“ z 2017 roku oraz Akademii Rynku Sztuki, Edycja 2017 i 2018. Wystąpienia i wyniki debat każdorazowo publikowane są jako nieodpłatne egzemplarze, wysłane do dalszej promocji wiedzy w kraju. Dotacji udziela Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

· InCAF – Inteligentny system wspierania od pomysłu do przemysłu" Rok 2017 to czas realizacji cyklu doradztwa rozwojowego dla zespołu CAF i środowiska artystek/artystów, reprezentowanych przez CAF, niezbędnego do zbudowania długoterminowej ścieżki wspierania artystów i artystek w ramach inteligentnego klastra. Fundacja zrealizowała dwie ścieżki doradztwa finansując je ze środków własnych: 1. Dotycząca profesjonalnej ścieżki wspierania według modelu autorstwa PHILIPA KOTLERA, znanego jako „Od A do F / od pomysłu do przemysłu”. 2. Dotycząca DESIGN THINKING w ramach procesu projektowania oferty biznesowej. Kluczowym składnikiem ścieżki jest empatia, która pozwala na lepsze zdiagnozowanie potrzeb na każdym etapie prac z modelem wdrożenia od pomysłu do przemysłu.

· „Pawilon Nowa Gazownia Otwarty” Okres wdrażania projektu: 01.12.2014-31.12.2017
Dzięki realizacji zadania publicznego, współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Poznania Fundacja zarządzała obiektem dzięki czemu zorganizowanych zostało wiele wystaw sztuki współczesnej, całoroczne cykle wydarzeń towarzyszących.

· „Inside Out Poznań – historie przeciw Historii”
Okres wdrażania projektu: 01-31.12.2016
Partner: Poznań Miasto Know How
Projekt Inside Out Poznań stworzony we współpracy ze znanym na całym świecie fotografem JR, który wprowadza w przestrzeń miasta wielkoformatowe wydruki ukazujące ludzkie twarze. Inside Out Poznań zwrócił uwagę na osoby żyjące „tuż obok”, poprzez zoom na wybrane problemy i postaci, możliwe będzie zauważenie, że miasta nie są jednorodne lecz stanowią wieloaspektowy zbiór indywidualności.

· „I AM ART.”
Okres wdrażania projektu: 03.11-28.11.2014
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt skierowany do młodzieży z poznańskich szkół gimnazjalnych oraz licealnych, pochodzących z patologicznych środowisk oraz do osób wykluczonych.
Zaproponowaliśmy obszary: street art, malarstwo klasyczne, aktorstwo,  zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi

· „4 kolory świata
Okres wdrażania projektu: 12-23.12.2014, Partner: Poznań Miasto Know How, Głównym celem działań merytorycznych w projekcie było rozpoczęcie ćwiczeń od podstawowych metod malowania z wyjaśnieniem roli łączenia kolorów.


ITO Polska Sp. z o.o.

· „Rozwój kompetencji technicznych pracowników sieci Renault w Polsce” - Pozyskanie dotacji i rozliczanie projektu

· „System Edukacji, Aktywizacji i Rozwoju PLL LOT (EduAIR)” dla PLL LOT S.A. (SPO RZL 2.3., Schemat a)

· „Program rozwoju umiejętności wspomagających sprzedaż dla kadry handlowej Nissan Poland” (SPO RZL 2.3., Schemat a)


Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego

· „Foresight – narzędzia wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami” (8.2.1 EFS)

· „B+R dla Wielkopolski” (8.2.1 EFS)

Agencja Szkoleniowa ASK.pl Agnieszka Kiełbik

· „Trener fitness - aktywizacja zawodowa w gminie Mosina" (POKL 7.3)

· „Trener fitness - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Mosina” (POKL 6.3)

· „Przedsiębiorczość - Podnoszenie aktywności zawodowej w gminie Wronki” (POKL 6.3)

Akademia Zdrowia 
i Urody Agnieszka 
Nowaczyk - Olewińska

· „Specjalista wizażysta/wizażystka - aktywizacja zawodowa w gminie Mosina" (POKL 7.3)

· „Specjalistka kosmetyczka - aktywizacja zawodowa w gminie Mosina" (POKL 7.3)

· „Specjalista wizażysta - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Mosina” (POKL 6.3)

· „Specjalistka kosmetyczka - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Mosina” (POKL 6.3)

· „Specjalista ds. odnowy biologicznej - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Mosina” (POKL 6.3)

· „Specjalista stylista - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Mosina” (POKL 6.3)

Komitet Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej

· "Partnerstwo i strategia dla zmian gospodarczych wielkopolskiego sektora komunalnego"

DEA Konsulting Izabela Tokarska

Prowadzenie rozliczenia projektów:

· „Akademia Profesjonalnego Asystenta” (POKL 8.1.1)

· „Pracownik Wielkopolski na 6” (POKL 8.1.1)

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

· „Nowe przewagi konkurencyjne - odpowiedzialne przedsiębiorstwo na rynku europejskim” (SPO RZL 2.3)

Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego

· Monitorowanie lokalnego rynku pracy „Monitorowanie plus” (2.1 ZPORR)

· System aktywizacji bezrobotnych kobiet „Kobieta pracująca…” (1.6 EFS)

· „FLEXCORE – wielopłaszczyznowa promocja elastycznego rozwoju zawodowego w oparciu o ideę Flexicurity w Wielkopolsce” (8.1.3 EFS)

· „Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce” (8.1.3 EFS)

Potempa Inkasso Sp. z o.o.

· "Konsorcjum na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży" (SPO RZL 1.2)

TEB Consulting Sp. z o.o.

· „Tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój sieci szkół policealnych” (Phare 2002)

Profitax Izabela Zaremba

· „Kurs księgowości - Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w gminie Wronki” (POKL 6.3)

· „Kurs księgowości - Podnoszenie aktywności zawodowej w gminie Mosina” (PO KL 7.3)

· „Kurs księgowości - Podnoszenie aktywności zawodowej w gminie Rawicz” (POKL 7.3)

· „Kurs księgowości - Podnoszenie aktywności zawodowej w gminie Wronki” (POKL 7.3)

Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności "SILS"

· "Młodzi liderzy i liderki - Wsparcie osób wkraczających na rynek pracy z powiatu średzkiego (7.3 EFS)

· "Szkoła na całe życie" (9.1.2 EFS)

· "Szkoła na przyszłość" (9.1.2 EFS)

· „FACHOWCY Z HIPOLITA” (POKL 8.3.1)

 

Komitet Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej

· "Partnerstwo i strategia dla zmian gospodarczych wielkopolskiego sektora komunalnego"

Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego

· „Foresight – narzędzia wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami” (8.2.1 EFS)

· „B+R dla Wielkopolski” (8.2.1 EFS)